Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski jest organem szkoły, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

  • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.
  • dbanie o dobre imię i cześć szkoły.
  • kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
  • organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
  • współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji
  • występowanie z inicjatywą organizowania uroczystości szkolnych.

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Wytwarzający/odpowiadający: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Data wytworzenia: 2016-11-23

Wprowadzający: Ryszard Rogiński

Modyfikujący: Ryszard Rogiński

Data modyfikacji: 2016-11-23

Opublikował: Ryszard Rogiński

Data publikacji: 2016-11-23