Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka wchodzą:

1. Technikum:
zawód: technik ekonomista
zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego
zawód: technik rolnik
zawód: technik hotelarstwa
zawód: technik architektury krajobrazu
zawód: technik informatyk
zawód: technik budownictwa
zawód: technik weterynarii
zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa).

3. Internat Zespołu Szkół w Wojewodzinie im. ks. Jana Krzysztofa Kluka.

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Wytwarzający/odpowiadający: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Data wytworzenia: 2016-11-23

Wprowadzający: Ryszard Rogiński

Modyfikujący: Ryszard Rogiński

Data modyfikacji: 2016-11-23

Opublikował: Ryszard Rogiński

Data publikacji: 2016-11-23