Internat

Kierownik internatu:  Czaplicka Wioletta

tel. (86) 272-31-80

Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania. Internat jest czynny w ciągu całego roku szkolnego.

Do zadań internatu należy:

 • Zapewnienie wychowankom całodziennego zakwaterowania i wyżywienia.
 • Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych.
 • Zapewnienie optymalnych warunków do nauki, Rozwijania zainteresowań zamiłowań i uzdolnień.
 • Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz właściwej organizacji czasu wolnego.
 • Upowszechnianie nawyków dbałości o higienę osobistą i stan zdrowia.
 • Wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowych, gospodarczych i samoobsługowych.
 • Kształtowanie kultury osobistej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad moralnych.
 • Wdrażanie zasadności życiowej, rozwój samodzielności i samorządności.

O przyjęcie do internatu ubiegać się mogą wszyscy uczniowie szkoły, a w szczególności pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie:

 • O trudnych warunkach dojazdu do szkoły.
 • Pochodzący z rodzin patologicznych.
 • Z wyrokiem Sądu Rodzinnego.
 • Z rodzin niepełnych

Dyrektor Zespołu powołuje komisję kwalifikacyjną w celu rozpatrywania podań uczniów ubiegających się o miejsce w internacie, której przewodniczącym jest kierownik internatu.

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Wytwarzający/odpowiadający: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Data wytworzenia: 2016-11-20

Wprowadzający: Ryszard Rogiński

Modyfikujący: Ryszard Rogiński

Data modyfikacji: 2016-11-22

Opublikował: Ryszard Rogiński

Data publikacji: 2016-11-20