Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego

Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem projektu jest:

  • podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności praktycznych,
  • podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji Zespołu Szkół w Wojewodzinie.

Projektem objęci zostali uczniowie Technikum kształcący się w zawodach: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizacja projektu rozłożona jest na dwa kolejne lata szkolne:

  • w maju 2017 r. na praktyki zawodowe do renomowanych obiektów hotelowych i gastronomicznych w Wilnie wyjadą uczniowie obecnej klasy trzeciej,
  • w maju 2018 r. na takie same staże wyjadą uczniowie obecnej klasy drugiej.

Korzyści jakie odniosą uczniowie realizujący zagraniczne staże to:

  • każdy uczestnik otrzyma oficjalny dokument Europass Mobility, wystawiony zgodnie z międzynarodowymi wymogami – w formie dwujęzycznej (polski i angielski). Europass Mobility potwierdzający realizację Europejskiej Ścieżki Kształcenia Zawodowego, stanowić będzie doskonały dowód zdobytych umiejętności praktycznych i językowych. Dwujęzyczna forma dokumentu pozwoli stażystom w skutecznym poszukiwaniu pracy nie tylko na rynku lokalnym (podlaskim) ale również i poza granicami Polski. Dokument ten umożliwi każdemu uczniowi, jako obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
  • rozwinięcie umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim w kontaktach z gośćmi hotelowymi,
  • zdobycie certyfikatu potwierdzającego odbycie stażu wystawionego przez zakład pracy,
  • zdobycie wiedzy o walorach turystycznych Litwy i regionu,
  • zapewnienie zakwaterowania, kosztów podróży.

Dofinansowanie projektu z UE: 301 456,12 zł

 

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Wytwarzający/odpowiadający: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Data wytworzenia: 2016-11-25

Wprowadzający: Ryszard Rogiński

Modyfikujący: Ryszard Rogiński

Data modyfikacji: 2016-11-25

Opublikował: Ryszard Rogiński

Data publikacji: 2016-11-25