Organy szkoły

Organami Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka są:

  • Dyrektor
  • Rada Pedagogiczna.
  • Rada Rodziców.
  • Samorząd Uczniowski.

Wymienione organy są wspólne dla wszystkich rodzajów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Wojewodzinie.

Proszę skorzystać z lewego menu.

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Wytwarzający/odpowiadający: Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie

Data wytworzenia: 2016-11-23

Wprowadzający: Ryszard Rogiński

Modyfikujący: Ryszard Rogiński

Data modyfikacji: 2016-11-23

Opublikował: Ryszard Rogiński

Data publikacji: 2016-11-23